Pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z finansowaniem zakupu samochodu.

ŠKODA Kredyt

Jakie są różnice pomiędzy kredytem a leasingiem?

– Podatkowo-finansowe

W porównaniu do kredytu, leasing oferuje Ci korzyści podatkowe zarówno na gruncie podatków dochodowych (CIT i PIT),
jak i podatku VAT.

Najważniejszą korzyścią fiskalną w zakresie podatków dochodowych jest możliwość zaliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu na podstawie umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodu znacznie szybciej, niż byłoby to możliwe w przypadku kredytu. Korzystając z leasingu w koszty uzyskania przychodu możesz zaliczyć: pełne raty leasingowe i koszty eksploatacyjne użytkowanego auta, obniżając w ten sposób podstawę opodatkowania. W przypadku finansowania kredytem, kosztem podatkowym są koszty takie jak np. odsetki, prowizja, marże oraz odpisy amortyzacyjne. Ponieważ okres umowy leasingowej może być znacznie krótszy niż minimalny dopuszczalny w przepisach podatkowych okres amortyzacji, przedsiębiorca jest w stanie zredukować swoje obciążenia podatkowe szybciej niż w przypadku finansowania kredytem, a zwolnione w ten sposób środki może przeznaczyć
na finansowanie swojej bieżącej działalności.

W zakresie podatku VAT główną korzyścią w leasingu jest możliwość odliczenia podatku VAT od kolejnych faktur leasingowych,
aż do osiągnięcia ustawowego limitu. Limit ten odnawia się na końcu leasingu, gdy następuje wykup samochodu przez leasingobiorcę.
W przypadku finansowania kredytem przedsiębiorca może skorzystać z odliczenia VAT jedynie raz – w momencie nabycia pojazdu.

Istotną różnicą jest także fakt, iż leasingowany pojazd nie zalicza się do środków trwałych przedsiębiorstwa, tym samym nie obciąża bilansu firmy.
– Operacyjne

Dodatkowo należy pamiętać, że w porównaniu do kredytu bankowego, leasing oferuje również istotne korzyści operacyjne.
Zawarcie umowy leasingu jest zwykle prostsze niż w przypadku umowy kredytu (cały proces trwa z reguły krócej i wymaga mniejszej ilości dokumentów).

Ponadto, ponieważ właścicielem samochodu przez cały okres finansowania pozostaje leasingodawca, załatwia on formalności takie jak np. rejestracja samochodu oraz jest w stanie zaoferować przedsiębiorcy szereg usług dodatkowych (np. serwisowanie samochodu, jego ubezpieczanie, wymianę i przechowywanie opon, udostępnianie kart paliwowych itp.) w niższych cenach.
Możliwość skoncentrowania się przedsiębiorcy na swojej podstawowej działalności (a nie „zarządzaniu” swoim samochodem)
jest również istotną i często niedocenianą korzyścią leasingu.

Czy istnieje obowiązek ubezpieczenia mojej ŠKODY w całym okresie kredytowania?
Tak. Z zawarcia umowy kredytu wynika obowiązek ubezpieczenia pojazdu w zakresie pełnego ubezpieczenia (AC+OC+NNW)
w trakcie całego okresu spłaty kredytu. Każda polisa ubezpieczeniowa powinna zawierać zapis o cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Czy Bank przyjmuje do depozytu kartę pojazdu kredytowanego samochodu?
Tak. Bank przyjmuje do depozytu karty pojazdu w przypadku, gdy deklarowana przez Ciebie wpłata własna w kredycie jest niższa niż 30% ceny pojazdu. W takiej sytuacji, z chwilą otrzymania dowodu stałego (po 30 dniach od daty pierwszej rejestracji) zobowiązany jesteś do odesłania do Banku karty pojazdu, która trafi do depozytu bankowego. Karta pojazdu zostanie Ci zwrócona po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu.

Czy możliwe jest sfinansowanie zakupu auta, w przypadku, gdy Kredytobiorcą nie będzie Właściciel auta?
Nie. Kredytobiorcą może być osoba, która będzie Właścicielem lub Współwłaścicielem auta.

Czy Bank stosuje w swoich procedurach zabezpieczenie w postaci wpisu do dowodu rejestracyjnego kredytowanego pojazdu?
Nie. Jednym ze stosowanych przez Bank zabezpieczeń spłaty kredytu jest warunkowe przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych. Nie wymaga ono dokonywania jakichkolwiek wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Czy mogę skredytować również pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych?
Tak, korzystając ze ŠKODA Kredyt masz możliwość włączenia składki za polisę komunikacyjną w finansowanie.

Czy mogę spłacić całkowicie kredyt przed terminem?
Tak, w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z bezpłatną Infolinią:
800-103-301 lub (22) 528-96-28 (koszt według taryfy operatora).

Czy mogę dokonać częściowej spłaty mojego kredytu?
Tak, w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z bezpłatną Infolinią:
800-103-301 lub (22) 528-96-28 (koszt według taryfy operatora).

Czym warto się kierować przy wyborze Kredytu?
O atrakcyjności oferty kredytowej, a co za tym idzie jej dostępności dla Klientów, decyduje przede wszystkim cena kredytu. Wydawałoby się, że na cenę kredytu wpływa głównie jego oprocentowanie. Nie jest tak do końca. Przy wyborze kredytu należy brać pod uwagę również inne koszty, takie jak: prowizja banku, wszelkie ubezpieczenia i opłaty np. opłaty manipulacyjne i administracyjne związane ze sporządzeniem umowy.
Doskonałym narzędziem do oceny oferty kredytu jest jego koszt całkowity. Oznacza on wszystkie koszty łącznie z odsetkami, prowizjami, podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt.
ŠKODA Leasing
do góry

1. Jakie są różnice pomiędzy kredytem a leasingiem?

– Podatkowo-finansowe

W porównaniu do kredytu, leasing oferuje Ci korzyści podatkowe zarówno na gruncie podatków dochodowych (CIT i PIT),
jak i podatku VAT.

Najważniejszą korzyścią fiskalną w zakresie podatków dochodowych jest możliwość zaliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu na podstawie umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodu znacznie szybciej, niż byłoby to możliwe w przypadku kredytu. Korzystając z leasingu w koszty uzyskania przychodu możesz zaliczyć: pełne raty leasingowe i koszty eksploatacyjne użytkowanego auta, obniżając w ten sposób podstawę opodatkowania. W przypadku finansowania kredytem, kosztem podatkowym są koszty takie jak np. odsetki, prowizja, marże oraz odpisy amortyzacyjne. Ponieważ okres umowy leasingowej może być znacznie krótszy niż minimalny dopuszczalny w przepisach podatkowych okres amortyzacji, przedsiębiorca jest w stanie zredukować swoje obciążenia podatkowe szybciej niż w przypadku finansowania kredytem, a zwolnione w ten sposób środki może przeznaczyć na finansowanie swojej bieżącej działalności.

W zakresie podatku VAT główną korzyścią w leasingu jest możliwość odliczenia podatku VAT od kolejnych faktur leasingowych, aż do osiągnięcia ustawowego limitu. Limit ten odnawia się na końcu leasingu, gdy następuje wykup samochodu przez leasingobiorcę. W przypadku finansowania kredytem przedsiębiorca może skorzystać z odliczenia VAT jedynie raz – w momencie nabycia pojazdu.

Istotną różnicą jest także fakt, iż leasingowany pojazd nie zalicza się do środków trwałych przedsiębiorstwa, tym samym nie obciąża bilansu firmy.

– Operacyjne

Dodatkowo należy pamiętać, że w porównaniu do kredytu bankowego, leasing oferuje również istotne korzyści operacyjne. Zawarcie umowy leasingu jest zwykle prostsze niż w przypadku umowy kredytu (cały proces trwa z reguły krócej i wymaga mniejszej ilości dokumentów).

Ponadto, ponieważ właścicielem samochodu przez cały okres finansowania pozostaje leasingodawca, załatwia on formalności takie jak np. rejestracja samochodu oraz jest w stanie zaoferować przedsiębiorcy szereg usług dodatkowych (np. serwisowanie samochodu, jego ubezpieczanie, wymianę i przechowywanie opon, udostępnianie kart paliwowych itp.) w niższych cenach. Możliwość skoncentrowania się przedsiębiorcy na swojej podstawowej działalności (a nie „zarządzaniu” swoim samochodem) jest również istotną i często niedocenianą korzyścią leasingu.

2. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy leasingu?
Umowa składa się z Umowy Leasingu, harmonogramu spłat, ogólnych warunków umów Leasingu oraz Tabeli Opłat i Prowizji. Podpisując umowę oświadczasz, że zapoznałeś się z wymienionymi dokumentami. Szczególnie warto skontrolować poprawność określenia stron umowy (zwłaszcza danych firmy) oraz zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji.

3. Na kogo jest zarejestrowane leasingowane przeze mnie auto?
Auto zarejestrowane jest na spółkę Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Jeżeli chcesz, aby ŠKODA zarejestrowana była na tablicach rejestracyjnych z Twojego miejsca zamieszkania, nie ma problemu. W siedzibie większości Dealerów ŠKODY znajdują się przedstawicielstwa spółki Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, co umożliwia rejestrację Twojej ŠKODY na lokalnych tablicach rejestracyjnych.

4. Kto jest właścicielem leasingowanego pojazdu?
Właścicielem leasingowanej ŠKODY przez cały okres trwania umowy jest Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego masz prawo nabycia przedmiotu za atrakcyjną cenę równą wartości końcowej, określonej w umowie.

5. Czy osoba trzecia może wykupić leasingowane auto? Czy mogę wskazać osobę trzecią, jako nabywcę mojego auta?
Standardowo prawo wykupu pojazdu przysługuje tylko i wyłącznie Leasingobiorcy, osoba trzecia nie może wykupić przedmiotu umowy leasingu.

6. Czy – w przypadku umowy wygasającej – muszę zgłosić wcześniej chęć nabycia leasingowanego pojazdu? Jeśli tak, w jakiej formie?
Volkswagen Leasing na miesiąc przed terminem zakończenia umowy przygotuje dla Ciebie gotowy druk do wypełnienia „Wniosek o wykup pojazdu” wraz z instrukcją. Chęć wykupu pojazdu należy zgłosić do spółki na 14 dni przed datą zakończenia umowy.

7. Kiedy stanę się właścicielem leasingowanego samochodu?
Właścicielem leasingowanej ŠKODY zostaniesz po uregulowaniu wszelkich należności z tytułu rat leasingowych oraz spełnieniu formalności związanych z wykupem (wniosek o wykup wraz z płatnością za wykup). Potwierdzeniem zakupu pojazdu jest faktura sprzedaży wystawiona przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

8. Czy jeśli działalność gospodarczą prowadzi osoba fizyczna, to musi wykupić ŠKODĘ na swoją firmę?
Dopuszcza się możliwość wykupu leasingowanej ŠKODY przez osobę fizyczną, pod warunkiem, że leasingowała ją, jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność.

9. Co powinienem przedstawić w Wydziale Komunikacji do przerejestrowania mojej wykupionej ŠKODY?
Należy przedstawić dokumenty pojazdu (tj. dowód rejestracyjny, aktualną polisę, tablice rejestracyjne) oraz dokumenty otrzymane po wykupie z Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce tj. fakturę wykupu, protokół przekazania pojazdu (jeżeli auto było rejestrowane przez jedno z Przedstawicielstw Volkswagen Leasing) oraz kartę pojazdu.

10. Czy możliwe jest skrócenie/wydłużenie umowy leasingu i czy naliczane są dodatkowe opłaty?
Jest możliwość skrócenia lub wydłużenia czasu trwania umowy – minimalny czas trwania umowy to 24 miesiące, a maksymalny to 60 miesięcy. Opłaty za taką zmianę naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

11. Czy leasing jest osiągalny dla nowych firm, prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy?
Tak, wspieramy nowe firmy i wychodzimy naprzeciw wszystkim „młodym przedsiębiorcom”. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do salonu ŠKODY, w którym złożysz wniosek leasingowy. Volkswagen Leasing przeanalizuje sytuację firmy i wyda decyzję dot. finansowania.

12. Kto otrzyma mandat za przekroczenie prędkości w przypadku zdjęć z fotoradaru?
Volkswagen Leasing zobowiązany jest do wskazania na wniosek uprawnionego organu danych o użytkowniku leasingowanego pojazdu. Mandat będzie, więc wystawiony na użytkownika pojazdu. Bądź, zatem rozważny prowadząc swoją ŠKODĘ.

13. Jak zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową po wykupie przedmiotu leasingu?
Wszystkie formalności załatwisz na miejscu, w salonie u swojego Dealera. Za pośrednictwem spółki Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy otrzymasz specjalnie przygotowany pakiet ubezpieczeń dla Twojej ŠKODY.

14. Chciałbym zainstalować w samochodzie gaz/hak. Czy muszę mieć na to zgodę? Kto ponosi koszty takich zmian?
Należy zwrócić się do właściciela pojazdu – Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z prośbą o zgodę na zainstalowanie dodatkowego doposażenia. Koszt w całości pokrywa Leasingobiorca i nie ma możliwości wliczenia kosztu doposażenia do rat leasingowych.

15. Co należy zrobić w przypadku zmiany nazwy firmy bądź adresu prowadzonej działalności?
Po dostarczeniu informacji pisemnej o zmianach wraz z kopią dokumentów potwierdzających zmiany (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS) Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce uaktualni w systemie dane dotyczące działalności.

16. Co zrobić, gdy zagubię bądź zostaną skradzione dokumenty auta takie jak tablice rejestracyjne/dowód rejestracyjny/kluczyki?
W przypadku zagubienia dokumentów Twojej ŠKODY należy zgłosić zdarzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, a w przypadku kradzieży również na Policję oraz skontaktować się z Przedstawicielstwem Volkswagen Leasing, w którym zawarto umowę leasingu w celu wyrobienia nowych dokumentów.

17. Jaka jest procedura w przypadku wystąpienia na leasingowanym pojeździe szkody komunikacyjnej?
Szkodę należy zgłosić do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeń (AC – własne towarzystwo ubezpieczeń lub szkoda z OC – ubezpieczyciel sprawcy kolizji), a w razie potrzeby należy zgłosić zdarzenie również na Policję. Następnie należy dokonać zgłoszenia szkody w Volkswagen Leasing (telefonicznie bądź pisemnie) podając numer szkody nadany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, datę szkody, adres towarzystwa ubezpieczeniowego oraz formę naprawy (jeżeli naprawa ma nastąpić w formie bezgotówkowej to również dane adresowe serwisu).

18. Czy muszę zgłaszać chęć wyjazdu leasingowanym pojazdem za granicę?
Tak, należy zgłosić się do Volkswagen Leasing w celu wydania pozwolenia na wyjazd za granicę. Takie pozwolenie jest wydawane jednorazowo, obowiązuje bezterminowo – do końca trwania umowy leasingu. Sporządzone jest w trzech językach (polski, angielski, niemiecki). Opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

19. Czy osoby trzecie mogą korzystać z leasingowanego pojazdu?
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu, Leasingobiorca może udostępniać przedmiot umowy leasingu osobom bliskim, swoim pracownikom oraz osobom stale świadczącym na jego rzecz usługi bez uzyskiwania pisemnej zgody Volkswagen Leasing.

20. Gdzie uzyskam odpowiedzi na inne nurtujące mnie pytania?
Proponujemy skontaktować się z naszą Infolinią. Zespół Konsultantów odpowie na wszystkie Twoje pytania i wyjaśni wszystkie wątpliwości. Telefonicznie można zgłosić szkodę komunikacyjną, zmienić adres do korespondencji, zamówić niektóre zaświadczenia i dokumenty (np.opinia leasingowa, zgoda na wyjazd za granicę, duplikat faktury). Pracownicy Infolinii sprawdzają także etap realizacji zgłoszonej sprawy, informują o procedurach Volkswagen Leasing oraz sposobie postępowania w powstałych sytuacjach.

Informacje szczegółowe Konsultanci udzielają po identyfikacji Klienta pod numerem 800 103 301 bądź (22) 528 96 28 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 18:00.
ŠKODA Ubezpieczenia
do góry

Jak działa ubezpieczenie OC?
Ubezpieczenie to ma zastosowanie w sytuacji, gdy jako kierowca spowodujesz kolizję lub wypadek. Twój Ubezpieczyciel wypłaca wtedy poszkodowanemu świadczenie za poniesione przez niego szkody (np. obrażenie ciała, naprawę samochodu, itp.).

Co się stanie, gdy będę sprawcą wypadku, a nie będę miał polisy OC?
Gdy nie posiadasz ubezpieczenia obowiązkowego OC, a jesteś sprawcą wypadku odszkodowanie zapłaci za Ciebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zarówno za szkody w mieniu jak i na osobie. Jednakże UFG po wypłacie odszkodowania, oprócz kary za brak posiadania ubezpieczenia, może zażądać jego zwrotu. Zwrot odszkodowania może stanowić olbrzymie i często dożywotnie obciążenie wobec sprawcy, dlatego pamiętaj, aby zawsze posiadać polisę OC.

Czy w przypadku zgłoszenia szkody z Assistance będę miał zwyżkę za szkodę?
Nie, szkody z Assistance w pakiecie ŠKODA Ubezpieczenie nie maja wpływu na historię szkodową.

Gdzie powinienem naprawiać moją ŠKODĘ w przypadku szkody parkingowej (z mojej winy)?
ŠKODA Ubezpieczenie umożliwia Ci naprawę auta w Autoryzowanej Stacji Obsługi ŠKODA. W takim przypadku zgłoś się do Autoryzowanej Stacji w celu bezgotówkowej naprawy w ramach AC.

Co mam zrobić, gdy zgubiłem jeden komplet kluczyków do mojej ŠKODY?
W takim przypadku jak najszybciej skontaktuj się z Ubezpieczycielem. Zabezpiecz samochód przed kradzieżą (np. zostaw na parkingu strzeżonym) do momentu wymiany zamków lub przekodowania kluczyków. Pamiętaj, że do tego czasu Twoje auto nie jest objęte ubezpieczeniem.

Co zrobić w przypadku, gdy Stacja, w której naprawiam swoje auto nie posiada wolnego samochodu zastępczego?
W takim przypadku samochód zastępczy zostanie zorganizowany przez Ubezpieczyciela w ramach Assistance.

Czy w przypadku kolizji drogowej (stłuczki) muszę wzywać Policję?
W przypadku, gdy nikt nie odniósł obrażeń (nie było wzywane Pogotowie) nie ma potrzeby wzywania Policji, chyba, że nie można ustalić sprawcy. Wystarczy powiadomienie Policji w celu rejestracji zdarzenia.

Czy w przypadku napraw z ubezpieczenia AC ponoszę koszty naprawy, a Ubezpieczyciel refunduje mi koszty
w późniejszym terminie?
Posiadając ŠKODA Ubezpieczenie naprawisz auto bezgotówkowo we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi.